Tư vấn 8h - 21h : 028 625 66506 - 0909 682 189
Bao thư A4 Vàng


1.100 VNĐ

 Bao thư A4 Vàng Bao thu A4 vàng  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại.....

Bao thư A5 Vàng


0 VNĐ

 Bao thư A5 Vàng Bao thu A5 vàng  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại.....

Bao thư A5 Trắng


0 VNĐ

 Bao thư A5 Trắng Bao thu A5 trắng  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư l.....

Bao thư A4 Trắng


0 VNĐ

 Bao thư A4 Trắng Bao thu A4 trắng  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư l.....

Bao thư A3 Vàng


0 VNĐ

 Bao thư A3 Vàng Bao thu A3 vàng  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại.....

Bao thư 12x22

2.500 VNĐ
2.400 VNĐ

-4%

 Bao thư 12x22 Bao thu 12x22  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại,dùn.....

Bao thư 12x18

2.400 VNĐ
2.300 VNĐ

-4%

 Bao thư 12x18 Bao thu 12x18  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại,dùn.....