Tư vấn 8h - 21h : 028 625 66506 - 0909 682 189

Băng keo -Màng co-Màng bọc

Băng keo văn phòng


1.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo văn phòng  - Chất liệu; keo dính trong suốt, bền chắc. - Công dụ.....

Băng keo 2 mặt 1.2F


2.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo 2 mặt 1.2F - Chất liệu: keo dính, giấy. - Kích thước: 1,2F (1.2c.....

Băng keo giấy 1,2F


2.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo giấy 1.2F - Chất liệu: keo dính , giấy - Kích thước: 1.2F (tương.....

Hồ nước Quốc Toàn


3.000 VNĐ

Hồ nước Quốc Toàn - Chất liệu keo dính ,hộp nhựa - trọng lượng : 30ml - keo.....

Băng keo 2 mặt 2,4F


3.200 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo 2 mặt 2.4F - Chất liệu: keo dính, giấy. - Kích thước: 2.4F (2.4c.....

băng keo giấy 2,4F


3.200 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo giấy 2.4F - Chất liệu: keo dính , giấy - Kích thước: 2.4F (tương.....

Băng keo simili 2,4cm


4.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo simili 2,4cm - Chất liệu: Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu simili.....

Hồ nước TL


4.500 VNĐ

Hồ nước TL - Chất liệu keo dính ,hộp nhựa - Trọng lượng : 30ml - Keo dính n.....

Hồ nước Bến Nghé 52ml


5.000 VNĐ

- Tên sán phẩm: Hồ nước Bến Nghé 52ml - Chất liệu:  keo dính ,hộp nhựa - Trọng lượng :  5.....

Hồ khô hàn quốc


5.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Hồ khô Hàn Quốc - Chất liệu keo dính ,hộp nhựa - Trọng lượng :8g - Ke.....

Hồ khô TL  Flexofice FO_G01


5.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Hồ khô TL  Flexofice FO_G01  - Chất liệu keo dính ,hộp nhựa - trọng lượng.....

 Băng keo xốp đen 2,4cm


6.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo xốp đen 2,4cm - Chất liệu; keo dính, bền chắc. Lớp keo có thể dính c.....

Băng keo 2 mặt 4.8F


6.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo 2 mặt 4.8F - Chất liệu: keo dính, giấy - Kích thước: 4.8F (tương.....

Băng keo giấy 4.8Y


6.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo giấy 4.8F - Chất liệu: keo dính , giấy - Kích thước: 4.8F (tương.....

Băng keo simili 3,6F


6.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo simili 3.6cm - Chất liệu: Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu simili.....

Băng keo xốp trắng 2,4cm


6.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo xốp trắng 2,4cm - Chất liệu; keo dính, bền chắc. Lớp keo có thể dính.....

Kéo nhỏ đồi mồi S120


8.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo nhỏ đồi mồi S120 - Chất liệu : kéo làm bằng inox, cán nhựa cầm êm tay .....

Băng keo trong 4.8cm x 80Y


8.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo trong 4.8cm x 80Y - Chất liệu:  keo dính cao, bền chắc. - Kích t.....

Băng keo đục 4.8cm x 80Y


8.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo đục 4.8cm x 80Y - Chất liệu:  keo dính cao, bền chắc. - Kích thư.....

Băng keo simili 5F đủ màu


8.800 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo simili 5F - Chất liệu: keo dính, simili - Kích thước: 5F (5cm) .....

Băng keo trong 4.8cm x 100Y


9.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo trong 4.8cm x 100Y - Chất liệu:  keo dính cao, bền chắc. - Kích .....

Kéo Hoa Hồng loại 1


10.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo Hoa hồng loại 1 - Chất liệu : thép không rỉ, bền chắc và rất sắc bé.....

Kéo trung S180-S183-S008


11.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo trung S180-S183-S008 - Chất liệu: théo không rỉ, sắt bén, bền chắc......

Kéo trung F185 180mm


12.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo trung F185 180mm - Chất liệu: théo không rỉ, sắt bén, bền chắc. cán.....

Băng keo xốp trắng 4.8cm


12.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo xốp trắng 4.8cm - Chất liệu; keo dính, bền chắc. Lớp keo có thể dính.....

Băng keo xốp đen 4.8cm


12.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Băng keo xốp đen 4.8cm - Chất liệu; keo dính, bền chắc. Lớp keo có thể dính c.....

Cắt băng keo 2001


14.500 VNĐ

- Tên sản phẩm: Cắt băng keo 2001 - Chất liệu : thép  - Kích thước : dùng để cắt băng keo.....

Kéo lớn K19-9008 190mm


17.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo lớn k19-9008 190mm - Chất liệu : thép không rỉ, bền chắc và rất sắc.....

Kéo trung S-F.100 - F.200


17.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo trung S-F.100 - F.200 - Chất liệu: théo không rỉ, sắt bén, bền chắc.....

Kéo văn phòng FO-SC03


17.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng FO-SC03 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo văn phòng SC-019


17.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng SC-019 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cán.....

Kéo văn phòng FO-SC01


18.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng FO-SC01 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo học sinh TP-SC012


20.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo học sinh TP-SC012 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo lớn K20-9009 260mm


20.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo lớn K20 - Chất liệu : thép không rỉ, bền chắc, sắc bén, cán kéo bọc.....

Cắt Băng keo đóng thùng Dân Hoa 5F


21.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Cắt Băng keo đóng thùng Dân Hoa 5F - Chất liệu: thép không rỉ, bền chắc, an t.....

Kéo học sinh TP-SC09/DO


21.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo học sinh TP-SC09/DO  - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc......

Danh mục sản phẩm nổi bật

Băng keo -Màng co-Màng bọc