Tư vấn 8h - 21h : 028 625 66506 - 0909 682 189
Bìa 10 lá Ngũ sắc


15.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 10 lá Ngũ sắc - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu .....

Bìa 20 lá Ngũ Sắc


18.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 20 lá Ngũ sắc - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu .....

Bìa 20 lá VC


18.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 20 lá VC - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu khác .....

Bìa 40 lá Ngũ Sắc


24.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 40 lá Ngũ sắc - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu .....

Bìa 60 lá Ngũ Sắc


30.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 60 lá Ngũ sắc - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu .....

Bìa nhựa 20 lá Thiên Long FO DB-01


30.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa nhựa 20 lá Thiên Long FO DB-01 - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa P.....

Bìa 60 lá VC


32.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 60 lá VC - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu khác .....

Bìa 80 lá Ngũ Sắc


38.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 80 lá Ngũ sắc - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu .....

Bìa 80 lá VC


41.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 80 lá VC - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu khác .....

Bìa 100 lá Ngũ Sắc


43.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 100 lá Ngũ sắc - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu.....

Bìa nhựa 40 lá Thiên Long FO DB-02


44.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa nhựa 40 lá Thiên Long FO DB-02 - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa P.....

Bìa 100 lá VC


46.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 100 lá VC - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu khác.....

Bìa nhựa 60 lá Thiên Long FO DB-03


58.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa nhựa 60 lá Thiên Long FO DB-03 - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa P.....

Bìa nhựa 80 lá Thiên Long FO DB-04


72.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa nhựa 80 lá Thiên Long FO DB-04 - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa P.....

Bìa nhựa 100 lá Thiên Long FO DB-05


85.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa nhựa 100 lá Thiên Long FO DB-05 - Chất liệu: bìa làm bằng chất liệu nhựa .....

Bìa nhiều lá

văn phòng phảm quận 12 , văn phòng phẩm gò vấp , văn phòng phảm HCM , văn phòng phẩm  , văn phòng phảm quận 1, văn phòng phảm quận 2, văn phòng phảm quận 3, văn phòng phảm quận 4 , văn phòng phảm quận 5, văn phòng phảm quận 6 ,văn phòng phảm quận 7, văn phòng phảm quận 8, văn phòng phảm quận 9, văn phòng phảm quận 10, văn phòng phảm quận 11, văn phòng phảm quận bình thạnh, bình tân.