Tư vấn 8h - 21h : 028 625 66506 - 0909 682 189

Bãi Bằng Sản phẩm giấy

Bao thư A4 Vàng

1.100 VNĐ
900 VNĐ

-18%

 Bao thư A4 Vàng Bao thu A4 vàng  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại,dùng để phát lương , gửi tài liệu kích thước nhỏ..                                    .....

Bao thư 12x18

0 VNĐ
2.300 VNĐ

-0%

 Bao thư 12x18 Bao thu 12x18  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại,dùng để phát lương , gửi tài liệu kích thước nhỏ..                                        .....

Bao thư 12x22

0 VNĐ
2.400 VNĐ

-0%

 Bao thư 12x22 Bao thu 12x22  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại,dùng để phát lương , gửi tài liệu kích thước nhỏ..                                        .....

Bao thư A3 Vàng

0 VNĐ
1.800 VNĐ

-0%

 Bao thư A3 Vàng Bao thu A3 vàng  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại,dùng để phát lương , gửi tài liệu kích thước nhỏ..                                    .....