Tư vấn 8h - 21h : 028 625 66506 - 0909 682 189

Việt Nam Dụng cụ văn phòng

Bìa 40 lá


0 VNĐ

- Bìa nhiều lá - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Xuất xử : Việt Nam .....

Bút Pentel BLN 105


0 VNĐ

- Chất liệu nhựa - Kích thước - Trọng lượng 1gr - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa 60 lá


0 VNĐ

- Bìa nhiều lá - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Xuất xử : Việt Nam .....

Băng keo 2 mặt 4,8cm


0 VNĐ

- Chất liệu nhựa - Kích thước - Trọng lượng 1gr - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa 80 lá


0 VNĐ

- Bìa nhiều lá - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa 20 lá


0 VNĐ

- Bìa nhiều lá - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa 100 lá


0 VNĐ

- Bìa nhiều lá - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa nhiều lá đục


0 VNĐ

- Bìa nhiều lá - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa nhiều lá da


0 VNĐ

- Chất liệu nhựa - Kích thước - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa lá nhiều màu A4

0 VNĐ
1.700 VNĐ

-0%

Bìa lá nhiều màu A4 - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Màu : đủ màu  - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa lá F4 Plus

0 VNĐ
1.900 VNĐ

-0%

- Chất liệu nhựa - Kích thước F4 - Màu trắng - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa lá A4 Plus

0 VNĐ
1.700 VNĐ

-0%

Bìa lá A4 Plus - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Màu trắng - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa lá A4 TL

0 VNĐ
1.800 VNĐ

-0%

Bìa lá A4 TL - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Màu trắng - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa lá lỗ TL

0 VNĐ
54.000 VNĐ

-0%

Bìa lá lỗ TL - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Màu trắng - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa lá lỗ SureMark

0 VNĐ
98.000 VNĐ

-0%

Bìa lá lỗ SureMark   - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Màu trắng - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa lá lỗ VN

0 VNĐ
32.000 VNĐ

-0%

Bìa lá lỗ VN - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Màu trắng - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa lá lỗ JINSHUN

0 VNĐ
32.000 VNĐ

-0%

Bìa lá lỗ JINSHUN - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - Màu trắng - Xuất xử : Việt Nam .....

Phân trang nhựa  12 số

0 VNĐ
8.500 VNĐ

-0%

Phân trang nhựa 12 số - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - phân 12 trang  - Xuất xử : Việt Nam .....

Phân trang nhựa  10 số

0 VNĐ
7.200 VNĐ

-0%

Phân trang nhựa 10 số - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - phân 10 trang  - Xuất xử : Việt Nam .....

Phân trang giấy  10 số

0 VNĐ
7.000 VNĐ

-0%

Phân trang giấy 10 số - Chất liệu giấy - Kích thước A4 - phân 10 trang  - Xuất xử : Việt Nam .....

Phân trang giấy 12 số

0 VNĐ
12.800 VNĐ

-0%

Phân trang giấy 12 số - Chất liệu giấy - Kích thước A4 - phân 12 trang  - Xuất xử : Việt Nam .....

Phân trang nhựa 24 số

0 VNĐ
23.500 VNĐ

-0%

Phân trang nhựa 24 số - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - phân 24 trang  - Xuất xử : Việt Nam .....

Phân trang nhựa 31 số

0 VNĐ
30.000 VNĐ

-0%

Phân trang nhựa 31 số - Chất liệu nhựa - Kích thước A4 - phân 31 trang - Màu xám - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa còng ABBA  7F/5F F4/A4

0 VNĐ
22.000 VNĐ

-0%

Bìa còng ABBA 7F/5F F4/A4 - Chất liệu simili - Kích thước A4,F4. 5F,7F - Màu : xanh , đỏ , đen ,xám  - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa còng kingstar 7F ,A4/F4


0 VNĐ

Bìa còng kingstar 7F ,A4/F4 - Chất liệu simili - Kích thước A4,F4. 5F,7F - Màu : xanh , đỏ , đen ,xám  - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa còng kingjim 7F , F4

0 VNĐ
37.300 VNĐ

-0%

Bìa còng kingjim 7F , F4 - Chất liệu simili - Kích thước A4,F4. 5F,7F - Màu : xanh , đỏ , đen ,xám  - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa còng Plus  5F,7F  F4

0 VNĐ
35.000 VNĐ

-0%

Bìa còng Plus 5F,7F F4 - Chất liệu simili - Kích thước A4,F4. 5F,7F - Màu : xanh , đỏ , đen ,xám  - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa còng TL  5F ,7F  A4 Si 1M

0 VNĐ
30.200 VNĐ

-0%

Bìa còng TL  5 ,7 F Si 1M Đặc điểm bìa còng 50mm , 70mm        Vật liệu Simili giả da cao cấp Bìa cứng chắc , hoa văn sắc nét Còng chắc đóng mở nhiều lần không .....

Bìa còng nhựa 2,5 F A4

0 VNĐ
13.000 VNĐ

-0%

Bìa còng nhựa 2,5 F A4   - Chất liệu nhựa - Kích thước A4, 2,5F - Màu : xanh  - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa còng nhựa 3,5F A4

0 VNĐ
14.500 VNĐ

-0%

Bìa còng nhựa 3,5F - Chất liệu nhựa - Kích thước A4, 2,5F - Màu : xanh  - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa 3 dây thường


0 VNĐ

- Chất liệu giấy - Kích thước A4, 5F,7F,10F,15F,20F - Màu : xanh,hồng ,.. - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa 3 dây đặc biệt


0 VNĐ

- Chất liệu giấy - Kích thước A4, 5F,7F,10F,15F,20F - Màu : xanh,hồng ,.. - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa 3 dây simili


0 VNĐ

- Chất liệu simili - Kích thước A4, 5F,7F,10F,15F,20F - Màu : xanh - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa hộp simili


0 VNĐ

- Chất liệu simili - Kích thước A4, 5F,7F,10F,15F,20F - Màu : xanh - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa hộp giấy


0 VNĐ

- Chất liệu giấy - Kích thước A4, 5F,7F,10F,15F,20F - Màu : xanh - Xuất xử : Việt Nam .....

Bìa trình ký simili đơn

0 VNĐ
8.900 VNĐ

-0%

- Chất liệu simili - Kích thước A4 - Màu : xanh - Xuất xử : Việt Nam .....