Tư vấn 8h - 21h : 028 625 66506 - 0909 682 189
Bao thư A3 Vàng


290.000 VNĐ

 Bao thư A3 Vàng Bao thư A3 vàng tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại,.....

Bao thư  A4 Trắng 100gms


76.000 VNĐ

 Bao thư A4 Trắng Bao thư A4 trắng 100gms tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao.....

Bao thư A4 Vàng


73.000 VNĐ

 Bao thư A4 Vàng Bao thư A4 vàng  tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao thư lại.....

Bao thư A4 Trắng 80gms


64.000 VNĐ

 Bao thư A4 Trắng Bao thư A4 trắng 80gms tốt có lớp keo trên nắp , dễ dàng khi dán bao .....

Bao thư vàng A5 100gms


43.000 VNĐ

 Bao thư A5 Vàng Bao thư vàng A5 100gms  tốt có lớp keo trên nắp, dễ dàng khi dán bao t.....

Bao thư 12x22 không keo


22.000 VNĐ

 Bao thư 12x22 không keo Bao thư 12x22 tốt không có lớp keo trên nắp, dễ dàng khi dán b.....

Bao thư 12x22 có keo


22.000 VNĐ

 Bao thư 12x22 có keo Bao thư 12x22 tốt có lớp keo trên nắp, dễ dàng khi dán bao thư lạ.....

Bao thư 12x18 có keo


20.000 VNĐ

 Bao thư 12x18 Bao thu 12x18  tốt có lớp keo trên nắp, dễ dàng khi dán bao thư lại,dùng.....

Bao thư 12x18 không keo


19.000 VNĐ

 Bao thư 12x18 không keo Bao thư 12x18 tốt không có lớp keo trên nắp, dễ dàng khi dán b.....