Tư vấn 8h - 18h : 028 625 66506 - 094 920 1617 0827 158 413 - 0961 208 617 - 0962 981 017
Máy tính JS - 120 L - 12 số


85.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính JS - 120 L - 12 số - Kích cỡ máy: 9x15cm - 12 số - Công dụng: Mà.....

Máy tính DELI 837


95.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính DELI 837 12 số - Kích cỡ máy: 9x15cm - 12 số - Công dụng: Màn hì.....

Máy tính Casio LC 403TV chính hãng


102.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio LC 403TV chính hãng - Kích thước: 118,5 × 70 × 7,5 mm - 8 số .....

Máy tính JS - 40 TS - 14 số


107.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính JS - 40 TS - 14 số - Kích cỡ máy: 10x17cm - 14 số - Công dụng: M.....

Máy tính Flexio CAL-01S


122.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Flexio CAL-01S - Kích thước: 133 x 112 mm - 12 số - Chất liệu: C.....

Máy tính Flexio CAL-02S


135.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Flexio CAL-02S - Kích thước: Dài 14.2cm x rộng 10.1cm x dày 3cm - 12.....

Máy tính Flexio CAL-05P


149.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Flexio CAL-05P - Kích thước: 140 x 122 mm - 12 số  - Chất liệu: .....

Máy tính Flexio CAL-04S


176.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Flexio CAL-04S - Kích thước: 17.7 x 10.7 cm - 12 số  - Chất liệu.....

Máy tính Casio MX-120B chính hãng


190.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio MX-120B chính hãng - Kích thước: 176 x 129 x 33.2mm - 12 số .....

Máy tính Flexio CAL-03S


190.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Flexio CAL-03S - Kích thước: Dài 17.1cm x rộng 12.4cm x dày 3.3cm - .....

Máy tính Casio MX-12B chính hãng


210.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio MX-12B chính hãng - Kích thước: 150 x 105 x 22.8mm - 12 số .....

Máy tính Casio AX 12B chính hãng


244.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio AX 12B chính hãng - Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 175,5×110,.....

Máy tính Casio MJ-120D Plus


257.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio MJ-120D Plus - Kích thước: 28,6(C) × 126,5(R) × 148(D) mm - 12.....

Máy tính Casio DX-12B chính hãng


267.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio DX-12B chính hãng - Kích thước máy: 175,5×129×33,2mm - 12 số .....

Máy tính Casio HL-122TV chính hãng


281.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio HL-122TV chính hãng - Kích thước (Dài × Rộng × Dày) : 141 × 77.....

Máy tính Casio AX 120B chính hãng


283.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio AX 120B chính hãng - Kích thước: 25(Dày) × 110,5(Rộng) × 175,5.....

Máy tính Casio DX-120B chính hãng


296.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio DX-120B chính hãng - Kích thước máy: 176×129×33mm - 12 số .....

Máy tính Casio JF-120FM chính hãng


314.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio JF-120FM chính hãng - Kích thước: 181,5×108×23,4mm - 12 số .....

Máy tính Flexio CAL-06S


315.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Flexio CAL-06S - Kích thước: 226 x 160 mm - 12 số  - Chất liệu: .....

Máy tính Casio DF 120 FM chính hãng


341.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio DF 120 FM chính hãng - Kích cỡ máy: 179x126x31mm - 12 số -.....

Máy tính Casio GX 14B


408.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio GX 14B - Kích thước: 207,5×159×34,3mm - 14 số - Công dụng:.....

Máy tính KH Flexio FX680VN


449.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính KH Flexio FX680VN - Kích thước: 17 x 84 x 16.4cm - Chất liệu: Cá.....

Máy tính Casio GX 16B


467.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính Casio GX 16B - Kích thước: 207,5×159×34,3mm - 16 số - Công dụng:.....

Máy tính KH Flexio FX570ES Plus


495.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Máy tính KH Flexio FX570ES Plus - Kích thước: 16.2cm - 7.8cm - 1.5cm  - C.....

Máy tính  bản quyền, Phần mềm bản quyền chuyên nghiệp, chính hãng. Sản phẩm gồm: Hệ điều hành Windows