Tư vấn 8h - 18h : 028 625 66506 - 094 920 1617 0827 158 413 - 0961 208 617 - 0962 981 017
Kẹp bướm 15mm FO-DC01


5.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm 15mm FO-DC01 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken cứng .....

Kẹp bướm Slecho 15mm


5.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm Slecho 15mm - Chất liệu : kim loại cứng cáp, sáng bóng, bền đẹp .....

Kẹp bướm 19mm FO-DC02


5.800 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm 19mm FO-DC02 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken cứng .....

Kẹp bướm Slecho 19mm


6.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm Slecho 19mm - Chất liệu : kim loại bền đẹp, cứng cáp, sáng bóng .....

Kẹp bướm Deli 19mm


7.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm Deli 19mm - Chất liệu : kim loại bền đẹp, cứng cáp, sáng bóng .....

Kẹp bướm Slecho 25mm


7.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm Slecho 25mm - Chất liệu : kim loại chắc chắn, cứng cáp, sáng bóng,.....

Kẹp bướm 25mm FO-DC03


9.200 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm 25mm FO-DC03 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken cứng .....

Kẹp bướm Slecho 32mm


10.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm Slecho 32mm - Chất liệu : kim loại chắc chắn, bền đẹp, sáng bóng .....

Kẹp bướm Deli 32mm


13.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm Deli 32mm - Chất liệu : kim loại chắc chắn, bền đẹp, sáng bóng .....

Kẹp bướm 32mm FO-DC04


13.500 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm 32mm FO-DC04 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken cứng .....

Kẹp bướm Slecho 41mm


15.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm Slecho 41mm - Chất liệu : kim loại chắc chắn, sáng bóng bền đẹp .....

Kẹp bướm Deli 41mm


17.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm Deli 41mm - Chất liệu : kim loại chắc chắn, sáng bóng bền đẹp .....

Kẹp bướm 41mm FO-DC05


21.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm 41mm FO-DC05 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken cứng .....

Kẹp bướm Slecho 51mm


23.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm Slecho 51mm - Chất liệu : kim loại cứng cáp, chắc chắn, sáng bóng .....

Kẹp bướm màu 19mm FO-DCC02


28.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm màu 19mm FO-DCC02 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken .....

Kẹp bướm màu 15mm FO-DCC01


33.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm màu 15mm FO-DCC01 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken .....

Kẹp bướm 51mm FO-DC06


34.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm 51mm FO-DC06 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken cứng .....

Kẹp bướm màu 32mm FO-DCC04


38.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm màu 32mm FO-DCC04 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken .....

Kẹp bướm màu 25mm FO-DCC03


41.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm màu 25mm FO-DCC03 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken .....

Kẹp bướm màu 51mm FO-DCC06


49.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm màu 51mm FO-DCC06 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken .....

Kẹp bướm màu 41mm FO-DCC05


62.000 VNĐ

- Tên SP :  Kẹp bướm màu 41mm FO-DCC05 - Chất liệu : kim loại chất lượng cao phủ Niken .....

Kẹp bướm nhiều loại rất đa dạng và nhiều loại màu sắc rất đẹp. Cam kết giá rẻ nhất, lấy uy tín làm nền tảng cho sự phát triển Văn phòng phẩm Lucasa Việt Nam.