Tư vấn 8h - 21h : 028 625 66506 - 0909 682 189
Gáy lò xo sắt


0 VNĐ

Gáy lò xo sắt    Gáy lò xo sắt được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ sơ. .....

Gáy lò xo nhựa 8mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 8mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ .....

Gáy lò xo nhựa 6mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 6mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ .....

Gáy lò xo nhựa 51mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 51mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Gáy lò xo nhựa 45mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 45mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Gáy lò xo nhựa 32mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 32mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Gáy lò xo nhựa 28mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 28mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Gáy lò xo nhựa 22mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 22mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Gáy lò xo nhựa 20mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 20mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Gáy lò xo nhựa 18mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 18mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Gáy lò xo nhựa 16mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 16mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Gáy lò xo nhựa 14mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 14mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Gáy lò xo nhựa 12mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 12mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Gáy lò xo nhựa 10mm


0 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 10mm   Gáy lò xo nhựa được sử dụng thích hợp trong đóng gáy tài liệu, hồ.....

Mặc dù thời buổi công nghệ số ngày càng phát triển. Nhưng với thói quen cũ cũng như đảm báo chắc chắn thì sổ điện thoại vẫn rất được ưa chuộng.

Thương hiệu

Tìm: Tất cả thương hiệu