Tư vấn 8h - 21h : 028 625 66506 - 0909 682 189
Bìa 3 dây 10cm, dày 2.2mm


7.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 3 dây 10cm dày 2.2mm - Chất liệu: Bìa 3 dây 10F dày 2,2 ly có chất liệu h.....

Bìa 3 dây 7cm, dày 2.2mm


7.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 3 dây 7cm dày 2.2mm - Chất liệu: Bìa 3 dây 7F dày 2,2 ly có chất liệu hoà.....

Bìa 3 dây 15cm, dày 2.2mm


8.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 3 dây 15cm, dày 2.2mm - Chất liệu: Bìa 3 dây 15F dày 2,2 ly có chất liệu .....

Bìa 3 dây 20cm, dày 2.2mm


8.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 3 dây 20cm, dày 2.2mm - Chất liệu: Bìa 3 dây 20F dày 2,2 ly có chất liệu .....

Bìa 3 dây Thảo Linh 7cm


10.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 3 dây Thảo Linh 7cm - Chất liệu: Bìa 3 dây Thảo Linh 7F bìa giấy cứng từ .....

Bìa 3 dây Thảo Linh 10cm


11.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 3 dây Thảo Linh 10cm - Chất liệu: Bìa 3 dây Thảo Linh 10F bìa giấy cứng t.....

Bìa 3 dây Thảo Linh 15cm


11.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 3 dây Thảo Linh 15cm - Chất liệu: Bìa 3 dây Thảo Linh 15F bìa giấy cứng t.....

Bìa 3 dây Thảo Linh 20cm


12.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bìa 3 dây Thảo Linh 20cm - Chất liệu: Bìa 3 dây Thảo Linh 20F bìa giấy cứng t.....

Bìa 3 dây các loại, Công ty văn phòng phẩm Khánh Ngọc kinh doanh nhiều loại bìa trong đó bìa 3 dây là đầy đủ đa dạng phục vụ quý doanh nghiệp. Bìa 3 dây cho văn phòng, bìa ba dây cho học sinh.