Tư vấn 8h - 21h : 028 625 66506 - 0909 682 189
Kéo nhỏ đồi mồi S120


8.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo nhỏ đồi mồi S120 - Chất liệu : kéo làm bằng inox, cán nhựa cầm êm tay .....

Kéo Hoa Hồng loại 1


10.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo Hoa hồng loại 1 - Chất liệu : thép không rỉ, bền chắc và rất sắc bé.....

Kéo trung S180-S183-S008


11.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo trung S180-S183-S008 - Chất liệu: théo không rỉ, sắt bén, bền chắc......

Kéo trung F185 180mm


12.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo trung F185 180mm - Chất liệu: théo không rỉ, sắt bén, bền chắc. cán.....

Kéo lớn K19-9008 190mm


17.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo lớn k19-9008 190mm - Chất liệu : thép không rỉ, bền chắc và rất sắc.....

Kéo trung S-F.100 - F.200


17.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo trung S-F.100 - F.200 - Chất liệu: théo không rỉ, sắt bén, bền chắc.....

Kéo văn phòng FO-SC03


17.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng FO-SC03 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo văn phòng SC-019


17.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng SC-019 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cán.....

Kéo văn phòng FO-SC01


18.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng FO-SC01 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo học sinh TP-SC012


20.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo học sinh TP-SC012 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo lớn K20-9009 260mm


20.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo lớn K20 - Chất liệu : thép không rỉ, bền chắc, sắc bén, cán kéo bọc.....

Kéo học sinh TP-SC09/DO


21.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo học sinh TP-SC09/DO  - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc......

Kéo văn phòng FO-SC04


21.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng FO-SC04 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo học sinh TP-SC011


22.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo học sinh TP-SC011 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo văn phòng FO-SC02


22.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng FO-SC02 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo văn phòng SC-014


22.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng SC-014  - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo đa năng SC-022


22.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo đa năng SC-022 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cán k.....

Kéo văn phòng FO-SC05


26.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng FO-SC05 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cá.....

Kéo văn phòng SC-021


26.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng SC-021 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cán.....

Kéo văn phòng SC-015


28.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng SC-015 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cán.....

Kéo văn phòng SC-016


33.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo văn phòng SC-016 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cán.....

Kéo đa năng SC-020


41.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo đa năng SC-020 - Chất liệu: thép không rỉ, sắt bén, bền chắc. cán k.....

Kéo đa năng Nhật SK05


65.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Kéo đa năng Nhật SK05 - Chất liệu: inox - Kích thước: 22 cm x 10.....

Bàn cắt giấy A4 gỗ - Nâu


179.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bàn cắt giấy A4 gỗ - Màu sắc: Nâu - Chất liệu: gỗ cứng cáp, dày d.....

Bàn cắt giấy A4 gỗ - Trắng


179.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bàn cắt giấy A4 gỗ - Màu sắc: Trắng. - Chất liệu: gỗ cứng cáp, dà.....

Bàn cắt giấy A3 gỗ - Nâu


181.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bàn cắt giấy A3 gỗ - Màu sắc: Nâu. - Chất liệu: gỗ cứng cáp, dày .....

Bàn cắt giấy A3 gỗ - Trắng


181.000 VNĐ

- Tên sản phẩm: Bàn cắt giấy A3 gỗ - Màu sắc: Trắng. - Chất liệu: gỗ cứng cáp, dà.....

Kéo cắt dùng cho văn phòng: cắt giấy, cắt băng keo, cắt các vật dụng khác. Tất cả đều có chương trình khuyến mãi giá rẻ cho quý doanh nghiệp.